Invändiga arbeten

Vi utför reparationsarbeten för både tak, väggar, golv, element/rör och snickerier. För att underlätta för alla som vistas på arbetsplatsen använder vi oss av en så kallad flexgiraff som suger upp det mesta av slipdammet.

Tak

Målning
Lasering

Väggar

Nedskrapning
Bredspackling
Tapetsering
Vävsättning
Målning
Lasering

Snickerier

Spackling
Målning
Lasering

Element/rör

Målning

Golv

Lagning
Lackning
Epoximålning