All färg är grön – även den röda

Vi eftersträvar alltid att inte påverka miljön mer än nödvändigt. Idag finns många miljögodkända produkter och färger som uppfyller gällande krav för t ex lösningsmedel. Dessa produkter används i första hand.

För oss är det en självklarhet att ta hand om tomma färgburkar och dylikt och lämna dessa på återvinningsstationer - inget får hamna i naturen eller avloppet. Alla vill ha en ren miljö och vi gör vad vi kan för att uppnå detta.